top of page
web_castellà.png

Meri Puig Rebustes
Psicòloga Sistèmica
Constel·lacions Familiars
Coach Esportiu

Des d'aquest enfocament, el estudi de l'individu es basa amb relació al grup familiar. Grup amb una identitat pròpia on es comparteixen valors, creences, costums, experiències de tota la vida, i que es van transmeten generacional-ment.

La família es un conjunt organitzat e inter-dependent que està en constant interacció, i es regula per funcions dinàmiques que existeixen entre sí i amb l'exterior.

El pensament sistèmic es caracteritza: en que tots estem inter-connectats, units a través de diferents sistemes, i que el canvi en un d’ells pot repercutir en el mateix sistema i també en els altres sistemes.Des d'aquesta perspectiva l'origen dels possibles conflictes es poden trobar en l'àmbit familiar.

El Filòsof i terapeuta alemany Bert Hellinger a través de les Constel·lacions Familiars va desenvolupar aquesta teràpia, mostrant les diferents dinàmiques inconscients, relacionades amb la transgressió dels principis bàsics (Pertinença, Ordre/Jerarquia i Equilibri entre el fet de donar i rebre). 

 

La teràpia consisteix, en treure a la llum allò que està causant mal estar a la persona a través d'una imatge per a poder afrontar-ho, i que cada membre implicat pugui assumir la seva part de responsabilitat en relació el conflicte.

Donar les eines necessàries per a que la persona  trobi una possible solució i sortida.

bottom of page